Rehabilitació energètica de quinze sectors residencials a la demarcació de Girona (REHABGI)

Aquest treball té l'objectiu de donar les eines a l'Administració pública per incentivar i facilitar la millora de l'eficiència energètica i l'adequació de l'entorn dels sectors residencials amb necessitats de la demarcació de Girona.

S'ha elaborat una diagnosi de quinze localitzacions de les comarques del Baix Empordà, el Gironès i el Ripollès, susceptibles de rebre actuacions de rehabilitació energètica. La modelització de cada ubicació ofereix una estimació de l'estalvi energètic de les diferents propostes, així com un càlcul del cost d'inversió i el temps de retorn. Addicionalment, es recullen les fitxes detallades per a cada una de les solucions aplicables, com a suport complementari per conèixer les possibilitats de les actuacions que es poden dur a terme.

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies

Documentació