Publicació en format obert de dades de consum energètic municipal (open data)

Open Data o Obertura d'Informació del Sector Públic és un moviment impulsat per les administracions públiques amb el principal objectiu d'aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, exposar la informació generada o custodiada per organismes públics i permetre'n l'accés i la reutilització per al bé comú i per al benefici de les persones i entitats que hi estiguin interessades. (Font: Ajuntament de Barcelona)

La Diputació de Girona publica arxius de dades obertes d'àmbit energètic dels municipis gironins que ho sol·licitin a través del Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència Energètica i les Energies Renovables i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines.

Les dades són de caràcter públic, susceptibles de ser reutilitzades per tercers, amb l'objectiu de fomentar l'ús de la informació procedent de l'Administració. Les dades tractades són les corresponents als consums energètics dels ajuntaments de la demarcació de Girona, expressades en consum de kWh en funció del tipus d'energia i organitzades d'acord amb els tipus següents: edificis públics educació, edificis públics administració, edificis públics sanitat, edificis públics esportius, biblioteques, altres edificis, altres instal·lacions municipals i enllumenat públic.

Actualment en document en format Excel hi ha recopilades les dades de l'any 2014 fins al 2021 d'un total de 104 municipis.

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies

Documentació