Pla de carreteres locals de les comarques gironines i el seu Estudi ambiental estratègic

El Ple de la Diputació, en data 15 de febrer, va aprovar inicialment el Pla de carreteres locals de les comarques gironines i el seu Estudi ambiental estratègic.

 

Documentació

Pla de carreteres locals de les comarques gironines.

Estudi ambiental estratègic

 

Servei responsable

Xarxa Viària