Conte "Els tres senglars i el gran incendi forestal"

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com un dels seus objectius sensibilitzar sobre el risc d'incendi forestal en la interfase urbano-forestal i conscienciar sobre la vulnerabilitat de les cases situades a dins del bosc o prop d'una massa forestal.

A causa de l'abandonament rural, les condicions climàtiques extremes, la manca de gestió del bosc i la construcció d'urbanitzacions o altres edificacions prop del bosc, actualment existeixen molts nuclis de població, urbanitzacions i cases aïllades amb un alt risc de patir danys en cas d'incendi forestal.

A més, existeix una llei que obliga tots els propietaris d'edificacions situades a prop d'un terreny forestal a assegurar unes franges perimetrals de protecció d'incendis per autoprotegir-se en cas d'incendi forestal.

Aquest conte explica i il·lustra, de manera clara i senzilla, quins són els requeriments perquè es produeixi un incendi forestal i quines mesures hem de prendre per evitar que aquest foc causi danys a les persones o als nostres béns.

 

Els tres senglars i el gran incendi forestal

Descarregar el conte «Els tres senglars i el gran incendi forestal»

 

Servei responsable

Prevenció d'incendis

Informació en línia

https://issuu.com/ddgi/docs/els-tres-senglars-i-el-gran-incendi-forestal