Avaluació de les activitats del programa "Del mar als cims"

Aquest estudi recull l'avaluació de la qualitat pedagògica i l'efectivitat de 10 activitats de la línia 1 del programa d'educació ambiental (EA) "Del Mar als Cims". L'estudi se centra en identificar les fortaleses de les activitats avaluades i en identificar oportunitats de millora. Els resultats pretenen ser útils tant per la Diputació de Girona com per les entitats que organitzen les activitats.

 

Servei responsable

Educació ambiental

Documentació