Girona, Sistema Alimentari Sostenible

Girona, Sistema Alimentari Sostenible

FEDER

 

 

Si no podeu veure correctament el vídeo cliqueu aquí.

Objectiu

Millorar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels sistemes de producció d'aliments al llarg de tota la cadena de valor a la demarcació de Girona. Mitjançant el desenvolupament de solucions innovadores que incrementin la rendibilitat de les activitats relacionades amb la producció, transformació i distribució d'aliments, per possibilitar d'aquesta manera incidir en la sostenibilitat social i mediambiental.

El projecte PECT Girona, Sistema Alimentari Sostenible permet implementar solucions innovadores l'amenaça que implica el canvi climàtic en la producció d'aliments de forma rentable i implementar millores com la producció ecològica i de proximitat amb valor afegit superant dificultats de distribució o competència deslleial, sobre la traçabilitat i la seguretat alimentària, entre d'altres reptes del sector alimentari a la demarcació gironina.

Pressupost

3.163.306,90 euros

Finançament

 • Subvenció Generalitat/FEDER (1.581.653,45 euros)
 • Diputació de Girona (831.076,72 euros)
 • Universitat de Girona (132.522,39 euros)
 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries - IRTA (216.862,00 euros)
 • Unió de Pagesos (78.087,50 euros)
 • Fundació Drissa (58.576,22 euros)
 • Fundació Mas Xirgu (64.637,75 euros)
 • Fundació Emys (76.709,00 euros)
 • Consell Regulador de la DO Empordà (62.431,87 euros)
 • Ajuntament de Riudellots (60.750,00 euros)

Altres entitats que participen en el projecte

 • Fundació Astres
 • Consell Comarcal de la Selva

Operacions

1. Mercats, distribució i traçabilitat (MeDiTra)

La reorientació dels sistemes alimentaris permet acostar consumidors i productors creant cercles de confiança. Per tal de facilitar que les empreses agrícoles familiars i els petits productors d'aliments puguin complir el pacte amb la sostenibilitat, és necessari aconseguir que els ciutadans confiïn en la cadena de distribució i que a la vegada aquesta sigui eficient. Aquesta confiança s'aconsegueix, per una banda gràcies al tracte directe dels productors amb els seus clients als mercats i, quan aquest no és possible, amb la garantia que ofereix la traçabilitat de la cadena productiva referenciada i etiquetada de forma clara al producte.

2. Plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat diferenciada i segurs (ISAQ) a la indústria alimentària i donar resposta als reptes socials i econòmics de Girona

L'operació consisteix en la creació i promoció d'una plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat diferenciada (Plataforma ISAQ), minimitzant riscos per a la salut pública, per millorar la competitivitat de les empreses alimentàries dels subsectors de la indústria de la carn, làctia i plats preparats de IV i V gamma, mitjançant el recolzament a les indústries per a la identificació i desenvolupament sostenible de nous productes amb seguretat i qualitat diferenciada.

3. Plataforma per l'impuls de l'agroinnovació des de la generació de valor i la promoció del consum de proximitat

L'objecte és la consolidació dels aliments identitaris del territori, l'enfortiment del comerç i consum de productes de proximitat i l'atracció de la innovació i del talent en les empreses agroalimentàries. Per tant, treballarà la dimensió socioeconòmica (ocupació o millora del rendiment econòmic), tecnològica (eines i pràctiques per la seguretat alimentària, traçabilitat, promoció i venda, etc.) i ambiental (sostenibilitat del sistema alimentari) de la cadena de valor agroalimentàries de les comarques gironines.

4. Sobirania alimentària

L'horta Biodrissa és un projecte d'agricultura ecològica que es porta a terme en una finca d'11 hectàrees situada a Campllong, on es planten i conreen hortalisses i fruites obtingudes d'acord amb els estàndards de qualitat de CCPAE. L'objectiu de l'operació és dissenyar, implementar i difondre un model innovador de producció de productes agroalimentaris de proximitat que sigui factible ecològicament, desitjable socialment i viable tècnicament i econòmica.

5. Obrador social i ecològic d'aliments Onyar

Operació amb una doble missió: per una banda, la generació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual, i per una altra, la contribució al desenvolupament d'un sistema alimentari més sostenible des del punt de vista mediambiental. Es potenciarà una línia de negoci de producció i comercialització d'aliments ecològics de proximitat a partir del desenvolupament de nous productes alimentaris i innovar en aplicar criteris de sostenibilitat ambiental.

6. Impuls de la sostenibilitat social i ambiental en produccions agroecològiques amb economia col·laborativa mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i el foment de la incorporació del productor agrari en la traçabilitat

L'estructuració d'un suport integral que treballi en l'assessorament i l'apoderament de la implementació de metodologies i tecnologies específiques mitjançant l'ús d'un espai col·laboratiu, facilitarà la fixació del llocs de treball i la sostenibilitat ambiental, econòmica i social a llarg termini al sector de l'alimentació ecològica de proximitat.

7. Sistema alimentari sostenible DO Empordà: recuperació, potenciació i valorització de les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l'Empordà

El projecte abasta tota la cadena de valor, des de l'estudi de les peculiaritats agronòmiques, enològiques i d'expressió sensorial d'aquestes varietats, fins a la creació de xarxes que facilitin la seva implantació i la creació d'un discurs i una acció promocional al voltant d'allò que faciliti la penetració al mercat. L'objectiu principal és la valorització del producte, creació de nous productes, difondre i distingir particularitats del vins de la zona.

8. Dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial FOODLAB

Desenvolupament d'espais de col·laboració pluridisciplinaris entre la indústria alimentària i el sector hoteler del territori, creant les anomenades arenes d'innovació. A partir d'aquí, l'ecosistema creat ha de permetre començar a treballar en el desenvolupament de nous productes i serveis relacionats amb la gastronomia industrial, aprofitant l'obrador compartit de què disposa l'equipament, així com la tecnologia necessària.

9. Coordinació del PECT

Suport al desenvolupament del PECT. L'operació consisteix en coordinar el conjunt de les operacions del PECT, fer el seguiment de la seva evolució i assegurar l'assoliment dels resultats marcats amb el compliment de la normativa aplicable.

Resultat esperats

1. Mercats, distribució i traçabilitat (MeDiTra)

 • Prova pilot innovadora d'un mercat municipal setmanal amb horari i localització per atraure noves franges de consumidors interessats al producte local.
 • Desenvolupament d'un software especialitzat per optimitzar els mitjans de distribució d'acord amb les necessitats dels participants, tant productors com consumidors.
 • Implantació final de l'arquitectura i el software de gestió basat en tecnologia Blockchain per a la traçabilitat alimentària en la totalitat de la cadena de subministrament dins el marc del pilot o pilots escollits.

2. Plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat diferenciada i segurs (ISAQ) a la indústria alimentària i donar resposta als reptes socials i econòmics de Girona

 • Creació d'una plataforma per impulsar a les indústries alimentàries del territori gironí innovacions en productes alimentaris de qualitat diferenciada i segurs, que donarà continuïtat a les accions del PECT més enllà del 2020.
 • Promoció de la Plataforma mitjançant el desenvolupament i transferència de productes innovadors de qualitat diferenciada i segurs a cada un dels subsectors als que es dirigeix aquesta operació.

3. Plataforma per l'impuls de l'agroinnovació des de la generació de valor i la promoció del consum de proximitat

 • Adequació i posta en marxa d'una oficina tècnica d'assessorament i impuls de l'agroinnovació.
 • Seguiment del nombre d'empreses, cooperatives, etc. que fan servir els serveis d'orientació, assessorament, acompanyament i capacitació.
 • Elaboració d'informes tècnics d'acompanyament d'empreses, pla d'empresa i acompanyament a la incorporació al sector agrari.
 • Signatura de convenis de col·laboració entre entitats dels sector públic i privat per construir projectes i executar actuacions entorn a la consolidació de la cadena agroalimentària de les comarques gironines.
 • Elaboració d'una cartografia temàtica per identificar els principals actors del sistema agroalimentari.
 • Elaboració d'una cartografia territorial amb l'objectiu d'identificar i classificar el sòl agrari com a element estratègic per a garantir l'alimentació de la població.
 • Identificació de les millors pràctiques en la gestió eficient dels recursos naturals i la integració del territori.
 • Posta en marxa d'un pla de comunicació i segons públic destinatari a partir d'optimitzar les millors eines segons target.
 • Celebració d'actuacions de divulgació dirigides a empreses i col·lectius del sector agrari i agroalimentari, així com a sectors transversals com l'agroturisme o la recerca.
 • Execució d'activitats de transferència de coneixements i capacitació adaptades a les necessitats del sector agrari i agroalimentari des de la perspectiva de l'agroinnovació.

4. Sobirania alimentària

 • Testejar 5 noves tècniques productives que potenciïn al màxim la producció de cultius i redueixin al mínim l'extracció de les reserves de nutrients del sòl i la degradació de les propietats físiques d'aquest.
 • Introduir un mínim de 4 accions innovadores d'economia circular, 2 accions innovadores per reduir el consum d'aigua i 2 accions innovadores per reduir el consum d'energia.
 • Capacitar un mínim de 20 persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i que d'aquestes 5 persones accedeixin a un lloc de treball creat per a la inserció sociolaboral de persones amb malaltia mental.

5. Obrador social i ecològic d'aliments Onyar

 • Disseny i desenvolupament d'un model de producció d'aliments ecològics sostenible de referència: Desenvolupament de 5 nous productes alimentaris ecològics, en la certificació de qualitat de tot el procés ISO 9001 així com en la implementació d'un nou sistema de fred industrial amb baixes emissions de CO2 i l'adquisició d'un nou vehicle amb baixes emissions de CO2.
 • Manteniment i creació de nous llocs de treball per persones amb discapacitat intel·lectual. Es crearà un nou lloc de treball a jornada complerta i de forma indirecta es preveu que impacti en 5 nous llocs de treball i que es formi tècnicament a 15 persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Sensibilització de la població en relació al consum responsable. S'impactarà a 3 empreses com a mínim a nivell de sensibilització del producte ecològic que oferim i es faran campanyes per donar a conèixer a la societat el nostre producte i fomentar el consum responsable.

6. Impuls de la sostenibilitat social i ambiental en produccions agroecològiques amb economia col·laborativa mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i el foment de la incorporació del productor agrari en la traçabilitat

 • Innovacions (nous productes, serveis i solucions): Es preveu 1 nou obrador agroecològic col·laboratiu, 6 nous productes d'un mínim de 6 nous productors/empreses o entitats, desenvolupats totalment o parcialment a través d'un servei d'impuls i consolidació d'elaboracions agroecològiques locals (a data de finalització del projecte).
 • Activitat econòmica (facturació directa i efecte multiplicador, noves empreses, atracció d'inversions, etc.): Es preveu un efecte multiplicador del consum dels productes ecològics i de proximitat en 2 menjadors públics, 4 establiments comercials i un augment de la facturació dedicada a aquest sector de l'ordre de 10.000euros en la data de finalització del projecte i que preveu un creixement posterior.
 • Ocupació (directa i indirecta): es preveu la ocupació de 2 persones de forma directa pel projecte i d'una persona de forma indirecta pel projecte.
 • Sostenibilitat (medi ambient, energia, etc.): Es preveu l'increment de productes d'agricultura d'alt valor natural en custòdia amb la Fundació Emys, i per tant, una millora en i) l'eficiència en la gestió de l'energia i els consums agraris, augmentant la regeneració del sòl (més retenció d'aigua, reducció de l'erosió), millora de la biodiversitat associada als espais agraris, i reducció de la contaminació per nitrats amb acords de custòdia en 8 noves hectàrees passant de 17 a 25 hai una fixació acumulada de com a mínim 20Tm de carboni, ii) la contaminació (gasos d'efecte hivernacle, pol·lució, plàstics) associada al transport de llarga distància
 • Altres (internacionalització, impacte social, etc.): Es preveu un impacte directe sobre l'alimentació dels aproximadament 100 usuaris dels espais públics on s'incorporin els productes ecològics i de proximitat. Alhora es calcula que el projecte es farà avinent en 3 ponències de les quals almenys 1 serà d'àmbit internacional. L'impacte de comunicació serà sobre més de 20.000 persones.

7. Sistema alimentari sostenible DO Empordà: recuperació, potenciació i valorització de les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l'Empordà

Innovacions:

 1. Creació d'un segell de qualitat que avali els productes elaborats amb varietats tradicionals
 2. Creació de nous vins en base a les varietats tradicionals
 3. Millora de la traçabilitat dels productes
 4. Capacitació panell de tast de vins
 5. Creació espai web de finques, laboral i de maquinària vitivinícola

Activitat econòmica:

 1. Augment del preu del raïm de les varietats tradicionals
 2. Augment del valor dels vins elaborats amb varietats tradicionals i augment de les vendes dels vins de la DO Empordà
 3. Augment de l'eficiència del celler i viticultor, en els aspectes de traçabilitat i interacció amb el Consell.

Ocupació: facilitar la incorporació de treballadors al sector vitivinícola

Sostenibilitat: conservació del patrimoni vitícola empordanès i augment de les plantacions de varietats tradicionals

Difusió dels nous coneixements del projecte

8. Dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial FOODLAB

 • 10 grups de treball pluridisciplinaris treballant en projectes col·laboratius de creació de nous productes i formats alimentaris que donin resposta a les necessitats del sector hoteler
 • 20 nous productes desenvolupats per aquests grups
 • 20 noves solucions/ processos logístics per al proveïment dels bufets
 • 5 noves solucions tecnològiques plantejades que permetin adaptar els processos productius a noves demandes del sector hoteler i/o altres sectors.
 • 20 hotels / cadenes hoteleres incorporen aquestes solucions
 • 10 nous projectes desenvolupats en altres esglaons de la cadena de valor
 • 5 cadenes hoteleres internacionals que incorporen processos o solucions desenvolupats en el marc del projecte

9. Coordinació del PECT

 • Aconseguir el desenvolupament de totes les operacions del PECT
 • Dur a terme el pla de comunicació dissenyat en la memòria del PECT

 

Fitxes de resultats

1. Mercats, distribució i traçabilitat (MeDiTra)
2. Plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat diferenciada i segurs (ISAQ) a la indústria alimentària i donar resposta als reptes socials i econòmics de Girona
3. Plataforma per l'impuls de l'agroinnovació des de la generació de valor i la promoció del consum de proximitat
4. Sobirania alimentària
5. Obrador social i ecològic d'aliments Onyar
6. Impuls de la sostenibilitat social i ambiental en produccions agroecològiques amb economia col·laborativa mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i el foment de la incorporació del productor agrari en la traçabilitat
7. Sistema alimentari sostenible DO Empordà: recuperació, potenciació i valorització de les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l'Empordà
8. Dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial FOODLAB

Debat

 

 

 

Tornar