Exposició «L'impacte del Pacte 2020 per al clima i l'energia»

L'exposició fa un balanç de les actuacions de mitigació del canvi climàtic executades per uns vuitanta municipis fins a l'any 2020 (amb el compromís inicial de reduir un 20 % les emissions per a l'any 2020) sobre la base dels informes de seguiment municipals dels PAES, i també mostra exemples de les actuacions des del sector terciari i residencial.

Més informació https://www.cilma.cat/recursos-en-prestec/

 

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies