Infraestructura verda

La infraestructura verda és una xarxa de zones naturals i seminaturals i d'altres elements ambientals planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per proporcionar un ventall ampli de serveis ecosistèmics. Incorpora espais verds (o blaus en el cas dels ecosistemes aquàtics) i altres elements físics d'espais terrestres, incloses les zones costaneres i marines.

La redacció de plans estratègics municipals d'infraestructura verda (PEMIV) s'emmarca dins un procés progressiu d'elaboració i desplegament d'estratègies en cascada, que comprenen des de l'escala europea fins a la municipal, passant per l'estatal i la catalana.

La finalitat d'aquestes directrius és aportar pautes i criteris perquè els municipis gironins puguin redactar en un futur proper els seus PEMIV i ho facin de manera coherent entre ells, amb criteris i metodologies similars. S'adrecen especialment als municipis petits i mitjans, amb limitacions econòmiques i tècniques a l'hora d'afrontar aquests treballs.

Servei responsable

Conservació del patrimoni natural

Documentació