Potencial de producció d'energia fotovoltaica a les comarques gironines

Aquest estudi avalua el potencial de producció d'energia elèctrica solar fotovoltaica a les comarques gironines mitjançant la instal·lació de panells solars fotovoltaics. Conclou amb una anàlisi territorial en format de fitxa per a cada municipi i per a cada comarca, segons els criteris d'espais disponibles a les cobertes més grans de 50 m2 per a edificis en sòl industrial i més grans de 10 m2 per a edificis situats en sòls de la resta d'usos, i també té en compte les instal·lacions integrades a la coberta (amb la mateixa orientació i inclinació de la teulada). L'estudi, en canvi, no atén les instal·lacions extensives o en espais públics lliures coneguts com a horts solars.

 

Documentació

Nom
Potencial de producció d'energia fotovoltaica a les comarques gironines

 

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies