2021-2027 Marc financer plurianual i el fons Next Generation EU

El 17 de desembre de 2020, després de l'aprovació per part del Parlament Europeu, el Consell1 va adoptar el reglament que estableix el marc financer plurianual de la UE per al període 2021-2027.

Servei responsable

Servei de Programes Europeus

Documentació