Resolució d'incidències en la viabilitat de les carreteres

El Servei de Xarxa Viària disposa d'un servei que intervé en cas d'incidències que impedeixin o dificultin la circulació del trànsit en les carreteres i, per tant, puguin afectar la seguretat viària. Aquestes intervencions es produeixen en cas de nevades, esllavissades, accidents, arbres o branques a la calçada, animals morts, etc.  

En cas que detecteu alguna d'aquestes incidències podeu avisar al telèfon 972 185 000.

A qui s'adreça

Ciutadans

Accés al servei

Per telèfon: 972 18 50 00.

Per correu electrònic: xarxaviaria@ddgi.cat

Normativa

Servei responsable

Xarxa Viària