Subministrament d'una eina informàtica per a la realització de l'auditoria de sistemes anual per a la verificació dels registres comptables de factures

L'objecte d'aquest servei és facilitar una eina per a la realització de l'auditoria de sistemes anual per a la verificació dels registres comptables de factures, prevista com a una actuació obligatòria en l'exercici del control permanent planificable, en els termes previstos a l'article 12.3 de la Llei 25/2013, de factura electrònica. Aquest servei també inclou la formació i assistència als usuaris en l'ús del programari.

Les condicions d'activació i manteniment de l'eina estaran supeditades a la modalitat d'assistència del servei previst en l'apartat 3.1.2.b) d'aquest pla.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona adherides al servei, i a l'ús de l'eina de gestió comptable subministrada per la Diputació de Girona.

Accés al servei

Els secretaris/es-interventors/es interessats en aquest servei l'hauran de sol·licitar en els termes previstos a l'apartat Adhesió al servei d'aquest entorn web.

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:
suportcontrol@ddgi.cat

Servei responsable

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals