Pla d'igualtat de gènere i desenvolupament rural sostenible de la Reserva de la Biosfera del Montseny

El Pla d'igualtat de gènere de la Reserva de la Biosfera del Montseny s'impulsa des del reconeixement de les desigualtats i discriminacions per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat.

El Pla busca desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en el context de la Reserva de la Biosfera del Montseny, amb l'objectiu d'afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, propiciant un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l'equitat.

 

 

 

Servei responsable

Parc Natural del Montseny

Documentació