Dades i indicadors dels diversos centres educatius de la província de Girona

Amb la corporació constituïda el passat mes d'agost, la Diputació de Girona ha continuat al servei dels ajuntaments amb ganes d'iniciar noves polítiques culturals i d'establir col·laboracions amb agents del territori que puguin ajudar els municipis de la demarcació en el seu desenvolupament cultural. Tanmateix, tota nova estratègia ha de néixer del coneixement previ del context en què es vol treballar i és per això que des del Servei de Cooperació Cultural i Educació es va demanar als diferents ajuntaments de la província de Girona que responguessin una enquesta entorn dels centres educatius i es va realitzar aquest estudi.

A partir de la suma de les respostes dels ajuntaments i de les dades extretes de la direcció dels Serveis Territorials d'Educació, del XIFRA i d'altres, s'ha pogut fer un recull i un informe de la situació actual dels municipis de la demarcació i de les principals necessitats d'acció i de suport. Tot plegat, procurant visualitzar la realitat del territori.

L'objectiu principal de l'estudi ha estat analitzar les dades educatives disponibles en l'àmbit provincial per tal d'elaborar diversos indicadors i poder fer visible la situació dels diferents centres educatius de cada comarca (l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva).

L'estudi s'ha dividit en diferents blocs: per començar, un apartat introductori amb la demografia del territori; seguidament, s'ha plasmat la distribució dels centres educatius de la província de Girona i el nombre d'alumnes; a continuació, i de forma detallada, s'ha aportat informació concreta dels batxillerats i els cicles formatius, dels centres de les zones escolars rurals (ZER), dels centres de màxima complexitat, dels centres d'adults, de les escoles de música i de les escoles de dansa.

Finalment, s'ha fet una valoració de les necessitats o barreres que hi ha a l'entorn dels diversos centres i, a més a més, s'han annexat les fitxes tècniques creades pel XIFRA amb la síntesi municipal de cadascun dels municipis.

 

Documentació

Dades i indicadors dels diversos centres educatius de la província de Girona PDF

Servei responsable

Cooperació Cultural