Projecte constructiu d'obres de Condicionament de dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 0+236 fins el 1+450 i entre els PK 1+898 fins el 2+506

Projecte constructiu d'obres de Condicionament de dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 0+236 fins el 1+450 i entre els PK 1+898 fins el 2+506

 

Documentació

Projecte constructiu d'obres de Condicionament de dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 0+236 fins el 1+450 i entre els PK 1+898 fins el 2+506

Servei responsable

Xarxa Viària