Evolució de l'economia Gironina (2008-2018)

L'estudi és un informe socioeconòmic per sectors d'activitats i comarques. Conté les tendències generals de l'economia gironina fins als seus diferents impactes segons comarques i sectors d'activitat econòmica.

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació