Conservació d'ecosistemes dunars i neteja de platges

Atès l'ús lúdic que es fa de les platges, especialment durant la temporada d'estiu, molts municipis en fan el manteniment de neteja amb maquinària, garbellant i aplanant la sorra. Aquestes pràctiques recurrents afecten negativament l'estabilitat del sistema dunar i produeixen l'erosió de les morfologies de la platja (dunes davanteres, reredunes, etc.). Aquestes accions donen lloc a un ecosistema poc resilient, sense capacitat de resposta davant de grans temporals, cada cop més recurrents en l'escenari actual de canvi climàtic. De retruc, aquesta alteració de l'ecosistema natural també té efectes negatius en la flora i la fauna que hi van associades: provoca a la pèrdua de la biodiversitat pròpia d'aquests ambients i afavoreix la regressió d'aquests ecosistemes tan fràgils i dinàmics.

Servei responsable

Conservació del patrimoni natural

Documentació