Assistència en la definició i implantació del model de l'entitat local

L'objecte d'aquest servei és:

 • L'assessorament tècnic en la definició i implantació del model de control intern de l'entitat local, que inclou, entre d'altres prestacions, el disseny i actualització dels documents necessaris per a l'aprovació i aplicació d'aquest model de control intern proposat per la Diputació de Girona.
 • L'assessorament tècnic en la definició i implantació del model de comptabilitat de l'entitat local, que inclou, entre d'altres prestacions, el disseny i actualització de dels documents necessaris per a l'aprovació i aplicació d'aquest model de comptabilitat proposat per la Diputació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona adherides al servei.

Accés al servei

La sol·licitud d'aquest tipus d'assistència s'haurà de fer, de forma expressa, a través del Portal de Suport a l'òrgan interventor (Jira).

Per accedir a aquest Portal de Suport a l'òrgan interventor (Jira), s'hauran de seguir els següents passos:

 1. Si s'han enviat peticions prèviament:
  • Anar al Portal de Suport a l'òrgan interventor (Jira)i introduir el vostre correu electrònic.
  • En cas de no recordar la contrasenya, prémer "Olvidaste tu contraseña?".
  • A continuació, rebreu un correu electrònic a través del qual es podrà modificar la contrasenya i accedir a la plataforma.

    

 2. Si és la primera vegada que s'envia una petició:
  • Anar al Portal de Suport a l'òrgan interventor (Jira)i introduir el vostre correu electrònic.
  • Prémer "Inscríbete".
  • A continuació, rebreu un correu electrònic a través del qual podreu completar el registre i accedir a la plataforma.

 

Un cop dins la plataforma, caldrà identificar:

 • Tipus d'ens (ajuntament, consell comarcal...).
 • Comarca i nom de l'entitat local.
 • Servei: 4. Assistència en la definició i implantació del model de l'entitat local (4.1 Control intern; 4.2 Funció de comptabilitat);
 • Assumpte.
 • Text descriptiu (definició de la petició de servei).
 • Documentació suport adjuntada, si s'escau.

 

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:
suportcontrol@ddgi.cat
funciocomptable@ddgi.cat

Servei responsable

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals