Plataforma de comerç local

Posar a l'abast dels ajuntaments una plataforma de comerç electrònic per tal que hi puguin inscriure els establiments del municipi que ho desitgin.

Concretament la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, posa a disposició dels ens adherits els serveis següents:

  • Accés a la plataforma a nivell d'usuari, que permet el control i el registre dels comerços al municipi.
  • Formació bàsica en la utilització de la plataforma.
  • Suport en la utilització de la plataforma.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Cost del servei gratuït.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la documentació següent:

  • Acord de l'òrgan competent que aprova la petició d'adhesió al servei (decret d'Alcaldia, acord de Junta de Govern, acord de Ple o equivalent).
  • Formulari de sol·licitud d'adhesió a la plataforma de comerç local.

Terminis

Obertura de sol·licitud : 29/05/2020

Data de tancament de la sol·licitud: no hi ha data de finalització

Normativa

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació