GiraEfi: Millora de l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona (PR15-011843)

FEDER

 

 

Si no podeu veure correctament el vídeo cliqueu aquí.

 

Objectiu

Millorar l'enllumenat públic exterior de 5 municipis i instal·lar plaques solars fotovoltaiques a 5 municipis més

Pressupost

1.187.790,68 euros (sense IVA)

1.437.226,72 euros (amb IVA)

Finançament

 • FEDER (593.895,34 euros)
 • Diputació de Girona (296.947,67 euros)
 • municipis implicats (546.383,71 euros)

Municipis implicats

 • Cassà de la Selva

  Actuació: instal·lació fotovoltaica per a autoconsum a la residència geriàtrica

  Descripció de l'actuació: millora de l'eficiència energètica de la residència geriàtrica de Cassà de la Selva amb la instal·lació a la coberta de l'equipament municipal d'un generador fotovoltaic constituït per 72 panells que proporcionen una potència de pic de 38,88 kW. La instal·lació s'interconnectarà a la xarxa interior elèctrica de baixa tensió amb la finalitat de consumir la pròpia electricitat generada. Els mòduls solars estan orientats completament al sud i instal·lats sobre estructures de formigó prefabricat autoportants per evitar perforar la coberta transitable de l'edifici.

  Any d'execució: 2022

  Cost total de la inversió: 37.206,80 €            (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: 14.144,73 €            (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: 15.374,71 €           

  Aportació de la Diputació de Girona: 7.687,36 €           

  Percentatge d'estalvi energètic: 30 %

  Nombre d'edificis o habitatges als quals se subministra energia: 1 (residència geriàtrica)

  Reducció del consum anual d'energia primària en edificis públics: 56.662,80 kWh/any

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 29,52 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 4,87 TEP/any

  Contractista: Electricitat Boquet, SL

  Cassà de la Selva
 • Celrà

  Actuació: dues instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum instantani a la Fàbrica Pagans i a les piscines municipals

  Descripció de l'actuació: reducció del consum i autosuficiència energètica de l'edifici. L'execució de l'obra consta de dues instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum: una situada a la coberta de l'edifici històric de la Fàbrica Pagans i una altra a les piscines municipals, amb una potència de 16 kWp i 12,7 kWp respectivament.

  En aquesta actuació, conjuntament amb cadascun dels mòduls solars, s'instal·len optimitzadors fotovoltaics per evitar la baixada de rendiment general de la planta a causa de les possibles ombres dels múltiples elements arquitectònics i constructius dels mateixos edificis. També s'ha integrat arquitectònicament i visualment la instal·lació fotovoltaica a la Fàbrica Pagans, ja que l'edifici està catalogat com a Bé d'Interès Local (BCIL).

  Any d'execució: 2022

  Cost total de la inversió: 44.555,61 €            (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: 16.938,50 €            (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: 18.411,41 €           

  Aportació de la Diputació de Girona: 9.205,70 €           

  Percentatge d'estalvi energètic: 9 % a la Fàbrica Pagans i 33 % a les piscines municipals

  Nombre d'edificis o habitatges als quals se subministra energia: 2 (Fàbrica Pagans i piscines municipals)

  Reducció del consum anual d'energia primària en edificis públics: 37.433,40 kWh/any

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 19,50 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 3,22 TEP/any

  Contractista: Synergia Sicons

  Celrà
 • Garrigàs

  Actuació: instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum al local sociocultural

  Descripció de l'actuació: s'ha millorat l'eficiència energètica del local sociocultural de Garrigàs amb una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 4,5 kW de potència nominal connectada a la xarxa elèctrica de baixa tensió interior de l'equipament. Els mòduls fotovoltaics estan ubicats a la coberta plana de l'edifici del local, l'activitat principal del qual és administrativa. L'edifici disposa de dues plantes. Actualment ofereix el servei de dispensari mèdic i també es preveu emplaçar-hi les oficines de l'Ajuntament.

  S'ha deixat espai per a una possible ampliació de la instal·lació segons les necessitats futures que pugui requerir l'edifici.

  Any d'execució: 2021

  Cost total de la inversió: 9.669,44 €            (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: 3.675,99 €            (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: 3.995,64 €           

  Aportació de la Diputació de Girona: 1.997,82 €           

  Percentatge d'estalvi energètic: 40 %

  Nombre d'edificis o habitatges als quals se subministra energia: 1 (local sociocultural)

  Reducció del consum anual d'energia primària en edificis públics: 7.588,80 kWh/any

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 3,95 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 0,65 TEP/any

  Contractista: Audit Energia SL

  Garrigàs
 • Ger

  Actuació: millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi

  Descripció de l'actuació: el sistema d'enllumenat públic de Ger té unes dimensions considerables a causa de la quantitat d'urbanitzacions amb segones residències que hi ha al municipi. En tot el terme municipal hi ha 13 quadres d'enllumenat. Això comporta que la despesa energètica que representa l'enllumenat públic sigui molt elevada. La valoració de tot plegat ha dut a intervenir en tota la xarxa d'enllumenat públic (als carrers de tots els nuclis del municipi de Ger i dels vials de connexió: barri vell de Ger, Devesa de Saga, Niula, Pleta de Saga, Saga i Greixer). L'objectiu és reduir el consum elèctric de les instal·lacions i adaptar-les a la normativa vigent, tant pel que fa a la seguretat, com a la contaminació lumínica o la protecció del medi nocturn.

  S'hi han instal·lat un total de 421 lluminàries de tecnologia LED, la majoria de les quals són de tipus vuitcentista, i també s'han actualitzat tots els quadres elèctrics, dotant-los de protectors de sobretensió i de sistemes de telegestió per controlar l'encesa i l'apagada de llums, regular-ne el flux i saber l'estat de les diferents línies d'enllumenat per simplificar-ne el manteniment.

  Any d'execució: 2022

  Cost total de la inversió: 142.789,76 €            (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: 64.815,38 €            (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: 51.982,92 €           

  Aportació de la Diputació de Girona: 25.991,46 €           

  Percentatge d'estalvi energètic: 70 %

  Nombre de lluminàries instal·lades:  421 unitats

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 58,17 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 9,60 TEP/any

  Contractista: Josep Puig i Domingo

  Ger
 • Hostalric

  Actuació: Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior municipal

  Descripció de l'actuació: millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi d'Hostalric mitjançant el canvi d'equip i de làmpades de tecnologia convencional per d'altres amb tecnologia LED (429), la instal·lació de protectors de sobretensió i monitoratge dels punts de llum a través d'un sistema de telecontrol (575). Amb aquestes actuacions s'aconsegueixen els objectius següents:

  • 1. Elevada eficàcia lumínica de les làmpades.
  • 2. Reducció del flux contaminant emès cap al cel directament.
  • 3. Reducció en més del 50 % de la potència mitjana per punt de llum sense afectar la qualitat lumínica.
  • 4. Reducció del consum energètic de l'enllumenat en el 67 %.

   

  Cal destacar que l'actuació també inclou un enllumenat de tipus artístic o històric, com és el cas del castell d'Hostalric, reclam turístic molt important per al municipi. Per aquest motiu, abans de substituir les lluminàries, s'ha dut a terme un estudi lumínic complet de tota la fortificació per poder seleccionar les característiques lumíniques de les lluminàries que s'adeqüen millor al recinte.

  Any d'execució: 2022

  Cost total de la inversió: 120.963,35 €            (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: 45.986,07 €            (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: 49.984,86 €           

  Aportació de la Diputació de Girona: 24.992,43 €           

  Percentatge d'estalvi energètic: 67,3 %

  Nombre de lluminàries instal·lades: 429 unitats

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 89,94 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 14,84 TEP/any

  Contractista: Enllumenats Costa Brava, SL

  Hostalric
 • Maçanet de Cabrenys

  Actuació: millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de les urbanitzacions Can Coll i la Casanova

  Descripció de l'actuació: l'abast de la millora proposada afecta les urbanitzacions de Can Coll i la Casanova, les zones més problemàtiques del municipi, ja que, a més de tenir alts nivells de contaminació lumínica i de consum d'energia, tenen una deficiència important en els nivells d'il·luminació i deficiències rellevants de seguretat degudes a l'antiguitat de les instal·lacions existents.

  Aquesta actuació ha consistit en el canvi d'equip i de làmpades, el subministrament de nova lluminària LED (la majoria de tipus vial), protectors de sobretensió i monitoratge dels punts de llum mitjançant un equip de telecontrol. L'actuació també ha inclòs una nova xarxa de cablejat: s'eliminen les columnes existents i se'n col·loquen de noves a nous emplaçaments per obtenir una distribució lumínica més homogènia i adaptar-la a la normativa vigent, tant pel que fa a la seguretat com a la contaminació lumínica o la protecció del medi nocturn.

  Any d'execució: 2022

  Cost total de la inversió: 167.816,19 €            (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: 70.480,51 €            (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: 64.890,45 €           

  Aportació de la Diputació de Girona: 32.445,23 €           

  Percentatge d'estalvi energètic: 66 %

  Nombre de lluminàries instal·lades: 62 unitats

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 7,42 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 1,25 TEP/any

  Contractista: Enllumenats Costa Brava, SL

  Maçanet de Cabrenys
 • Palafrugell

  Actuació: instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a la seu de l'Ajuntament de Palafrugell

  Descripció de l'actuació: millora de l'eficiència energètica de la seu de l'Ajuntament de Palafrugell amb una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum. La superfície útil que s'ha tingut en compte per instal·lar els mòduls fotovoltaics és la vessant sud-oest de la coberta de teula de l'edifici de recaptació. La superfície s'ha optimitzat instal·lant-hi 69 mòduls de 540 Wp que proporcionen una potència total de 37,26 kW, deixant alhora l'espai adequat per al manteniment de la instal·lació.

  Any d'execució: 2022

  Cost total de la inversió: 37.221,43 €            (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: 14.150,30 €            (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: 15.380,76 €           

  Aportació de la Diputació de Girona: 7.690,38 €           

  Percentatge d'estalvi energètic: 39 %

  Nombre d'edificis o habitatges als quals se subministra energia: 1 (Ajuntament)

  Reducció del consum anual d'energia primària en edificis públics: 48.104,40 kWh/any

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 25,06 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 4,14 TEP/any

  Contractista: COMSA Service Facility Management

  Palafrugell
 • Riells i Viabrea

  Actuació: millora integral de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior

  Descripció de l'actuació: actualment el municipi de Riells i Viabrea compta amb aproximadament la meitat de la instal·lació d'enllumenat públic exterior amb tecnologia LED. Amb la finalitat d'assolir el màxim estalvi energètic, se substituiran les lluminàries de tecnologia convencional (vapor de sodi, vapor de mercuri i halogenurs metàl·lics) per d'altres de tecnologia LED en la part restant del municipi, amb la qual cosa s'aconseguirà un estalvi associat del 79,18 %.

  Les actuacions que es duran a terme són:

  • 1. Substitució i instal·lació d'un total de 467 lluminàries de tecnologia LED, majoritàriament de tipus vial i decoratiu, amb regulació de flux punt a punt amb doble nivell, tot mantenint (i en alguns casos millorant) els nivells de servei i d'uniformitat requerits per la normativa.
  • 2. Instal·lació d'equips de telegestió i de protectors de sobretensió en 10 quadres elèctrics.
  • 3. Renovació total de 5 quadres de comandament que presenten un mal estat de conservació general.

   

  Any d'execució: pendent d'adjudicar

  Cost total de la inversió: pendent d'adjudicar (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: pendent d'adjudicar (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: pendent d'adjudicar

  Aportació de la Diputació de Girona: pendent d'adjudicar

  Percentatge d'estalvi energètic: 79,18 %

  Nombre de lluminàries instal·lades:  unitats

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 89,26 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 14,73 TEP/any

  Contractista: pendent d'adjudicar

  Riells i Viabrea
 • Sant Joan de les Abadesses

  Actuació: millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi

  Descripció de l'actuació: millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat a Sant Joan de les Abadesses substituint 455 punts de llum de tecnologia convencional per LED. El percentatge d'energia estalviat amb aquesta actuació és del 72 %. Addicionalment, s'han instal·lat a cadascun dels 8 quadres elèctrics sistemes de telegestió per simplificar el manteniment i el control de les instal·lacions.

  Any d'execució: 2022

  Cost total de la inversió: 106.426,72 €            (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: 40.459,75 €            (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: 43.977,98 €           

  Aportació de la Diputació de Girona: 21.988,99 €           

  Percentatge d'estalvi energètic: 72 %

  Nombre de lluminàries instal·lades: 455 unitats

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 70,31 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 11,60 TEP/any

  Contractista: SECE

  Sant Joan de les Abadesses
 • Sant Julià del Llor i Bonmatí

  Actuació: instal·lació fotovoltaica d'autoconsum instantani a quatre edificis municipals

  Descripció de l'actuació: per tal de produir energia elèctrica i reduir la dependència de la companyia de distribució actual, s'han executat les instal·lacions de mòduls fotovoltaics als edificis de l'Ajuntament, el centre cívic, l'esplai i l'estació de bombeig, amb una potència de 14,56 kWp, 11,83 kWp, 3,18 kWp i 5 kWp respectivament.

  Els mòduls s'han col·locat a la coberta dels edificis en superposició arquitectònica seguint el pendent en els casos de l'Ajuntament i de l'esplai, i sobre la coberta plana en el cas del centre cívic. Les plaques de l'estació de bombeig s'han col·locat a la coberta de la vessant sud-oest de l'Ajuntament.

  Any d'execució: 2022

  Cost total de la inversió: 45.282,41 €            (IVA inclòs)

  Aportació de l'Ajuntament: 22.672,16 €            (IVA inclòs)

  Aportació del FEDER: 15.073,50 €           

  Aportació de la Diputació de Girona: 7.536,75 €           

  Percentatge d'estalvi energètic: 65,2% a l'Ajuntament, 45,7% al centre cívic, 40,3% a l'esplai i 33,7% a l'estació de bombeig

  Nombre d'edificis o habitatges als quals se subministra energia: 4 (Ajuntament, centre cívic, esplai i estació de bombeig

  Reducció del consum anual d'energia primària en edificis públics: 46.853,30 kWh/any

  Reducció anual estimada de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): 24,41 t CO2/any

  Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o empreses: 4,03 TEP/any

  Contractista:  Energrup Bio-Renovables SL

  Sant Julià del Llor i Bonmatí

Equips de telegestió

Actuació: instal·lació de sistemes de telegestió, com a mínim, a 30 edificis per determinar

Descripció: es va obrir un convocatòria i els 30 municipis seleccionats finalment, per puntuació, han estat: Campllong, Planoles, Pont de Molins, Llambilles, Portbou, Navata, Palau de Santa Eulàlia, Viladamat, Agullana, Fornells de la Selva, Sant Joan de les Abadesses, Quart, Cassà de la Selva, Torroella de Montgrí, Queralbs, Cabanelles, el Far d'Empordà, Celrà, Bàscara, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Avinyonet de Puigventós, Peralada, Riudellots de la Selva, Cornellà del Terri, Vilablareix, Vall d'en Bas, Breda, Riells i Viabrea, Bescanó i Anglès.

Aquests equips permetran recopilar dades de consum de diferents línies elèctriques dels edificis i automatitzar operacions.

Any d'execució: pendent d'executar

Cost total de la inversió: 127.050,00 €       (IVA inclòs)

Aportació del FEDER: 52.500,00 €      

Aportació de la Diputació de Girona: 74.550,00 €      

Contractista: pendent d'adjudicar

Resultat esperat

Es preveu que l'estalvi d'energia propiciat per les actuacions serà del 71% per a l'enllumenat públic i del 21% pels edificis municipals.

 

 

 

 

Tornar