Jornada sobre Administració electrònica i gestió documental

La "Fundación Democarcia y Gobierno Local" juntament amb la Diputació de Girona van organitzar el passat dia 6 de març de 2020 una jornada sobre el nou horitzó de les Administracions Públiques. Els temes que es van tractar van ser: la transformació digital de les Administracions Públiques, el procediment administratiu electrònic en l'àmbit local, l'administració electrònica a la Unió Europea i el tractament documental.

 

 

Ponències

 

Servei responsable

Secretaria General