Préstec de material inflable per esdeveniments esportius

La Diputació de Girona col·labora en els esdeveniments i activitats esportives que promouen els ens locals de les comarques gironines mitjançant el préstec de material inflable per esdeveniments esportius.

trofeus trofeus trofeus trofeus

Podeu consultar les característiques dels materials inflables en el document disponible a l'apartat documentació.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ens locals i entitats esportives

Accés al servei

Per a la presentació de les sol·licituds cal utilitzar el formulari web de la Diputació de Girona:
www.ddgi.cat/materialesports

Terminis

Les sol·licituds de material s'han de presentar com a molt tard quinze dies (naturals) abans de l'inici de l'esdeveniment. Les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini es consideraran fora de termini i no s'acceptaran.

Normativa

  • Només es pot fer una sol·licitud per activitat esportiva.
  • Quan es cedeixi en préstec l'arc, la carpa, les pancartes i/o les tanques, el material prestat s'ha de recollir el divendres immediatament anterior a l'esdeveniment esportiu i s'ha de retornar el dilluns immediatament posterior en el lloc indicat en el moment d'autoritzar el préstec.

Servei responsable

Servei d'Esports

Documentació