Assessorament en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència

Es dóna suport i assessorament als municipis gironins que estan treballant en l'àmbit de la Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, oferint:

  • Assessorament tècnic i informació general en matèria de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència a personal tècnic i càrrecs electes sobre qüestions generals relacionades amb aquests àmbits.
  • Un espai de referència per mitjà del qual rebre assessorament tècnic i consultes per a la redacció d'estudis sobre l'estat de la Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, o bé recollir informació i documentació específiques sobre aquests temes.

A qui s'adreça

Ens públics
  • Als ens locals de la demarcació de Girona; ajuntaments, consells comarcals, societats mercantils municipals, entitats públiques empresarials, consorcis, mancomunitats, organismes autònoms i qualsevol altre ens instrumental dependent o vinculat a una administració local de Girona.
  • Els serveis s'ofereixen a càrrecs electes i alts càrrecs que tenen delegacions en temes de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, o que volen portar a terme projectes a l'entorn d'aquest àmbit, i al personal tècnic d'aquests ens.

Accés al servei

Sol·licitud d'assessorament en transparència

Normativa

Servei responsable

Govern Obert