ENERINVEST, la plataforma de finançament d'energia sostenible

FEDER

L'Àrea de Medi Ambient ha participat en el projecte ENERINVEST, la plataforma de referència en el finançament de projectes d'energia sostenible, entre els mesos de febrer de 2016 i març de 2019, gràcies al finançament del programa d'investigació i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 695822.

 

Durant aquests trenta-vuit mesos, la Diputació de Girona ha format part d'un consorci juntament amb l'Agència Extremenya de l'Energia (AGENEX), l'Associació d'Agències Espanyoles de Gestió de l'Energia (EnerAgen), l'Associació d'Empreses de Serveis Energètics (ANESE), el Centre d'Investigació de Recursos i Consums Energètics (Fundació CIRCE), Deloitte Advisory, SL, la Diputació de Huelva, Ecoserveis i Navarra de Sòl i Habitatge, SA (NASUVINSA).

 

Les nombroses activitats realitzades pel projecte ENERINVEST s'han encaminat a cobrir la separació existent entre el sector financer i el sector de l'energia sostenible (estalvi energètic i energia renovable a partir de tot tipus de tecnologies: des de la solar fotovoltaica i tèrmica fins a la mobilitat sostenible i els biocombustibles). Aquestes activitats han tingut l'objectiu de fomentar el diàleg entre els actors implicats per identificar reptes i solucions a fi d'aconseguir que els projectes d'eficiència energètica i energia renovable trobin finançament i esdevinguin una realitat que faci possible la transició energètica que ens ha de permetre assolir els ambiciosos objectius climàtics. Els resultats d'ENERINVEST més destacats han estat:

 

 • La posada en funcionament de l'eina en línia ENERINTOOL, mitjançant la qual, després de registrar-s'hi i introduir dades del projecte d'energia sostenible, els usuaris poden rebre assessorament tècnic, financer i legal en directe, a través de la comparació amb una extensa base de dades de projectes reals. La plataforma té més de 1.500 usuaris registrats, 9.000 visites a l'any i 165 projectes que sumen una inversió de més de 230 milions d'euros. Aquestes inversions permeten uns estalvis anuals de prop de 109 GWh/any.
 •  

 • Aquesta aplicació disposa també d'un mòdul de trobada, en el qual finançadors i promotors de projectes registrats a la plataforma poden contactar per implementar inversions sostenibles tècnicament i legalment viables.
 •  

 • Hi ha publicades guies tècniques i financeres, entre les quals destaquen:
  • La Guia per al finançament de projectes d'energia sostenible, que permet conèixer els mecanismes —tant tradicionals com innovadors— per al finançament d'energia sostenible en funció de la tipologia del promotor i les restriccions de balanç (crèdits, capital de risc, ajudes i subvencions, empreses de serveis energètics, bons verds, on-bill i on-tax financing, fortfaiting, agrupacions de projectes públics o privats...).
  • El Full de ruta per als responsables polítics, en el qual es detecten barreres jurídiques i d'altres tipus —tant sectorials com horitzontals— amb possibles recomanacions i mesures per facilitar la mobilització de la inversió en el sector de les energies sostenibles. El recull ha comptat amb el coneixement generat des del mateix projecte i els seus grups de treball, així com amb entrevistes amb entitats i experts del sector.
 •  

 • L'assessorament tècnic, financer i legal en línia i personalitzat.
 •  

 • La generació de confiança entre inversors i promotors de projectes amb la realització d'esdeveniments de networking per posar en contacte els agents del sector:
  • Esdeveniments col·lectius descentralitzats (Barcelona, Huelva, Pamplona i Madrid), on s'han presentat projectes de referència i s'han realitzat taules específiques de debat grupal moderades per experts.
  • Emissió de seminaris en línia (webinars) a través de la mateixa plataforma sobre temes rellevants com: assessorament en la utilització de l'eina ENERINTOOL, el model PACE, tractament estadístic dels contractes de rendiment energètic EPC, contractes PPA, etc.
  • Promoció dels premis ENERINVEST 2018 per reconèixer les millors iniciatives sostenibles del sector públic, privat i financer.
  • Participació dels membres d'ENERINVEST com a ponents en jornades i esdeveniments externs.
 •  

 • La compilació d'un mapa d'experiències que aplega projectes i models de finançament reals, innovadors i inspiradors desenvolupats a Espanya i Europa:
  • Instruments financers innovadors (empresa de serveis energètics pública, fons d'inversió especialitzats, fons rotatoris, finançament col·lectiu de préstecs, cooperatives d'energia...).
  • Instruments d'estandardització i suport als projectes (integració de coneixements i experiències, garanties, suport i acompanyament tècnic...).
  • Instruments específics segons la tecnologia fotovoltaica i la rehabilitació energètica d'edificis.
 •  

 • A més, la plataforma ENERINVEST ofereix notícies d'interès i enllaços clau del sector.

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies

Informació en línia

https://www.enerinvest.es/ca/