Novetats derivades de la situació extraordinària ocasionada pel COVID-19

Aquest apartat inclou les novetats en matèria de control intern que deriven de l'aprovació i posterior aplicació del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, així com totes aquelles novetats derivades de la situació extraordinària ocasionada pel COVID-19.

Amb l'objectiu d'informar sobre les mesures a adoptar en l'àmbit econòmic, i sobretot, en tot allò que fa referència a l'exercici del control intern, com a conseqüència d'aquesta situació extraordinària provocada pel COVID-19, en aquest apartat es posa a l'abast de les entitats locals les normes vigents aprovades al respecte així com qualsevol altre document informatiu sobre les mesures a adoptar en cada cas:

 

Pressupostos

 

Control intern

 

Tributs

 

Qualsevol altra normativa d'interès relacionada amb les mesures a adoptar per les entitats locals com a conseqüència de la situació extraordinària provocada pel COVID-19, la podeu consultar a través dels següents enllaços:

 

A qui s'adreça

Ens públics

Servei responsable

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals

Documentació