Programa de cursos d'alfabetització digital a les biblioteques públiques

Oferta de cursos de formació en informàtica bàsica i TIC adreçats als usuaris de les biblioteques que vulguin entrar en contacte amb les noves tecnologies.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans

Són destinataris d'aquest servei els usuaris de les biblioteques públiques i punts d'informació i lectura (PIL3).

Accés al servei

Poden accedir al servei els usuaris de les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i del Punt d'Informació i Lectura (PIL3) que hagin signat un conveni amb la Diputació de Girona. Les biblioteques poden triar els cursos que puguin interessar als seus usuaris des de l'apartat «Formació» de l'extranet del Servei de Biblioteques: http://www.bibgirona.cat/extranet/formation_projects.

Els usuaris s'han d'adreçar a la biblioteca per inscriure's en els cursos que s'ofereixin des d'aquell centre.

Terminis

Les biblioteques sol·licitaran els cursos que puguin interessar als seus usuaris a principi d'any, quan s'obri l'aplicació específica de l'extranet del Servei de Biblioteques.

Els usuaris podran inscriure's als cursos que s'ofereixin quan les biblioteques obrin els terminis d'inscripció.

Servei responsable

Biblioteques