Assessorament i suport als ajuntaments en diferents aspectes relacionats amb la biblioteca pública

El Servei de Biblioteques de la Diputació presta aquest servei en diferents línies:

 • Redacció de programes funcionals i de ciutat de les biblioteques: assessorament i acompanyament als ajuntaments que han de redactar un programa funcional que determini les necessitats i les característiques que ha de tenir la nova biblioteca. També s'assessora i acompanya en la redacció dels programes de ciutat, necessaris per establir el mapa bibliotecari dels municipis que han de tenir més d'una biblioteca.
   
 • Redacció de projectes arquitectònics de biblioteques: assessorament i acompanyament als ajuntaments i arquitectes que han de redactar un projecte de biblioteca (obra, mobiliari i equipament, i senyalització).
   
 • Trasllat de biblioteques: assessorament i suport en el trasllat de biblioteques a les seves noves seus:
  • estudi sobre la distribució del fons en el nou equipament
  • encapsament de la col·lecció
  • recol·locació del fons segons l'estudi previ
  • determinació de la senyalització necessària dels prestatges atenent a la nova ubicació del fons
  • determinació de la necessitat d'afegir o recol·locar elements auxiliars o mobiliari de petit format
    
 • Suport a la selecció de personal de les biblioteques: assessorament en les bases i les convocatòries de processos selectius de personal de les biblioteques públiques municipals i participació en els processos selectius, proposant personal tècnic per formar part dels tribunals.
   
 • Suport al manteniment, tractament i redistribució del fons documental de les biblioteques:
  • expurgació: descatalogació del fons obsolet, fet malbé o inadequat segons criteris tècnics
  • procés de donar de baixa aquest material expurgat: llistats, documents de desafecció...
  • redistribució del fons expurgat: entitats locals, altres biblioteques, associacions de recollida de llibre usat...
  • gestió de donatius: conveni amb els ajuntaments que ho desitgin per ajudar a gestionar els donatius provinents de particulars rebuts a la biblioteca
  • catalogació: per a les biblioteques sense personal bibliotecari (municipis de menys de 5.000 habitants) o, en casos concrets i justificats, per a les biblioteques amb personal bibliotecari (municipis de menys de 5.000 habitants)
  • inventari del fons

 

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments amb biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública o amb sales de lectura integrades a la Xarxa de PIL de la Diputació

Accés al servei

Mitjançant el telèfon 972 42 65 30 o el correu electrònic serveidebiblioteques@ddgi.cat

Terminis

La sol·licitud es pot fer en qualsevol moment. No està subjecta a dates concretes.

Normativa

Més informació

serveidebiblioteques@ddgi.cat
972 42 65 30

Servei responsable

Biblioteques

Documentació