Programa Del mar als cims

«Del mar als cims» és un programa d'educació ambiental promogut per la Diputació de Girona, que ofereix activitats d'educació en la natura i coneixement dels espais naturals de les comarques gironines, de mitja jornada o de jornada completa. L'oferta d'activitats comprèn sortides al medi natural i visites a museus o centres d'interpretació dels espais naturals, i abasta els principals àmbits biogeogràfics de la demarcació de Girona. Les activitats han estat dissenyades per professionals de l'educació ambiental i les duen a terme ells directament. Cadascuna de les activitats s'ha seleccionat curosament seguint criteris de qualitat dels continguts, foment de la participació activa dels alumnes i experiència de l'equip d'educadors ambientals i, per aquest motiu, té el suport i el finançament de la Diputació de Girona.

L'objecte del programa és la divulgació i el coneixement dels principals espais naturals i biogeogràfics del territori gironí entre la població escolar de les comarques de Girona, mitjançant les activitats educatives i de formació que, promogudes i subvencionades per la Diputació, s'efectuïn als diferents centres, equipaments d'educació ambiental o directament al medi natural.

A qui s'adreça

Ciutadans

Alumnes d'escoles de municipis de la província de Girona

Accés al servei

Es pot reservar el servei per telèfon o correu electrònic directament a les entitats d'educació ambiental que formen part del programa.

El servei gaudeix d'una subvenció de la Diputació de Girona de fins al 50 % del preu, amb un màxim de 2 euros per alumne. Cada activitat té el preu que s'especifica al portal de programes pedagògics de la Diputació de Girona.

Per a altres informacions i gestions cal que us poseu en contacte amb el servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

  • Telèfon: 972 18 50 85
  • Adreça electrònica: ccasanellas@ddgi.cat

Terminis

El període per fer les reserves és obert i l'acceptació dependrà de la disponibilitat pressupostària i de calendari.

Més informació

Programa Del mar als cims

Servei responsable

Educació ambiental