Programa Tallers ambientals

Els «Tallers ambientals» són un programa d'educació ambiental promogut per la Diputació de Girona, que ofereix activitats d'educació per a la sostenibilitat, de mitja jornada o jornada sencera. L'oferta d'activitats comprèn tallers que es realitzen en els mateixos centres escolars o en el seu entorn i, per tant, no requereixen desplaçament dels alumnes en autocar. El programa abasta els principals temes que tenen transcendència en la qualitat del medi ambient i promouen l'extensió del desenvolupament sostenible.
 
Les activitats han estat dissenyades per professionals de l'educació ambiental i les duen a terme ells directament. Cadascuna de les activitats ha estat seleccionada curosament seguint criteris de qualitat dels continguts, foment de la participació activa dels alumnes i experiència de l'equip d'educadors ambientals i, per aquest motiu, té el suport i el finançament de la Diputació de Girona.
 

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans

Ajuntaments i alumnes d'escoles de municipis de la província de Girona 

Accés al servei

El servei gaudeix d¿una subvenció de la Diputació de Girona de fins al 50 % del preu, amb un màxim d¿1 EUR/alumne per cada hora d¿activitat, amb un límit de 80 EUR per grup/educador per a activitats de fins a 6 hores.

Es pot reservar el servei per telèfon o correu electrònic directament a les entitats d¿educació ambiental que formen part del programa, que consten a l¿adreça següent:

Per a altres informacions i gestions cal que us poseu en contacte amb Medi Ambient de la Diputació de Girona.

  • Telèfon: 972 18 50 85
  • Adreça electrònica: ccasanellas@ddgi.cat

Terminis

El període per fer les reserves és obert i l'acceptació dependrà de la disponibilitat pressupostària i de calendari.

Servei responsable

Educació ambiental

Informació en línia

http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/tallers/tallersambientals.xhtml