Cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona

El cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona és un recull de la informació facilitada pels ajuntaments, les empreses funeràries i d'altres fonts, en relació amb els cementiris, els tanatoris, els crematoris i la prestació dels serveis funeraris als municipis gironins.

Les altres fonts inclouen la web https://tanatori.cat/girona/ i la de l'Associació d'empreses de serveis funeraris de Catalunya https://asfun.cat/

Les dades s'actualitzen periòdicament i permeten conèixer la situació en relació al nombre, titularitat, forma de gestió i regulació dels cementiris i les dades referents a la prestació de serveis funeraris.

 

 

Darrera actualització: juliol de 2021

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Més informació

Per a qualsevol dubte, aclariment o rectificació de les dades, podeu fer la sol·licitud al portal de suport: http://www.ddgi.cat/suport/serveis-funeraris

Servei responsable

Assistència i Cooperació als Municipis

Informació en línia