Projecte COOPEREM, de cooperació operativa d'emergències i prevenció d'incendis. (ProjecteEFA/169/16 COOPEREM)

interreg

 


 

El Comitè de Programació del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) ha aprovat el projecte COOPEREM, de cooperació operativa d'emergències i prevenció d'incendis.

 

Aquest projecte liderat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya té els següents socis:

 • Departament d'Interior (DINT).
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Medi Ambient i Alimentació (DARP).
 • Diputació de Girona (DDGI). Té d'associat l'Ajuntament de la Jonquera.
 • Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales (SDIS66). Té d'associat Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques.
 • Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales (CDPO).
 • Office National des Forêts (ONF).
 • Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Albères (SIVU).

L'objectiu del projecte és facilitar la cooperació en la gestió operativa d'emergències i la prevenció d'incendis, en una zona d'alta vulnerabilitat, on la coordinació exigeix actuacions transfrontereres. 

 

Les set entitats cooperaran en tres línies de treball:

 

1. GESTIÓ DE LA INTERFASE FORESTAL LA JONQUERA-PERTÚS

 • ACTUACIÓ 1. Anàlisi de les vulnerabilitats de les infraestructures transfrontereres de prevenció d'incendis.
 • ACTUACIÓ 2. Assegurar els elements de prevenció d'incendis al corredor d'infraestructures de l'eix de comunicació França-Catalunya i zones complementàries.

2. MILLORA DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ. 

 • ACTUACIÓ 1. Intercanvi d'experiències i informació a nivell transfronterer.
 • ACTUACIÓ 2. Desenvolupament d'un sistema integrat d'informació sobre prevenció d'incendis a Girona. Sistema d'informació cartogràfica actualitzada permanentment.
 • ACTUACIÓ 3. Divulgació del sistema i formació de gestors i usuaris.

3. INTERVENCIÓ OPERATIVA

 • ACTUACIÓ 1. Pla binacional de cooperació i coordinació per a serveis urgents: defineix escenaris i dispositius de resposta i estableix 3 nivells d'activació.
 • ACTUACIÓ 2. Eines conjuntes per traspassar aigua entre camions d'ambdós costats de la frontera.
 • ACTUACIÓ 3. Comunicacions per ràdio.
 • ACTUACIÓ 4. Coordinació dels comandaments operatius.
 • ACTUACIÓ 5. Pla de formació.

 

El cost total del projecte és de 2.556.505,00 €         , dels quals el finançament europeu és d'1.661.728,25 €          (65%) i la seva durada serà de 36 mesos;  des de gener de 2018 a desembre de 2020.

Documents generats

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Accés al servei

Més informació

«El projecte està cofinançat al 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible».

Servei responsable

Prevenció d'incendis