Millora de la competitivitat territorial

Servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local per a la millora de la competitivitat territorial dels municipis gironins.

El servei ofereix fins a un màxim de 25 hores (excepcionalment 40 hores) d'assistència tècnica als ajuntaments de la demarcació de Girona que no formin part de la XSLPE i que no disposin de personal tècnic específic en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.

S'elabora d'una diagnosi que recull les potencialitats del municipi i es determina de forma conjunta quina és la millor actuació per dinamitzar econòmicament el municipi.

 

Cost del servei

El servei és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics

Els municipis de la demarcació de Girona que no estiguin adherits a la XSLPE de la Diputació de Girona (sigui de forma individual, agrupada amb d'altres o bé com a part d'una entitat de la xarxa), i que no disposin de personal tècnic de promoció econòmica.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de presentar per via  telemàtica al registre general de la Diputació.

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

Nota: junt amb la sol·licitud cal enviar un certificat d'acord d'un òrgan competent conforme s'aprova la petició del servei.

 

Accés a la presentació telemàtica de sol·licituds per als ens locals

Accés a la presentació telemàtica de sol·licituds per a entitats

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la documentació següent:

  • Acord de l'òrgan competent que aprova la petició d'adhesió del servei (decret d'Alcaldia, acord de Junta de Govern, acord de Ple o equivalent).
  • Formulari de sol·licitud Millora de la competitivitat territorial.

Normativa

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació