Informació relacionada amb la prevenció d'incendis en zones habitades

En aquest apartat trobareu documents d’interès com ara la presentació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 5/2003 (línia 4 del Pla de Serveis), així com altra informació útil en relació amb la prevenció d’incendis. També trobareu l’enllaç per descarregar-vos l’aplicació My112, que permet l’enviament de coordenades de localització al mateix temps que alerteu d’una emergència.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Terminis

Aquesta informació no te una vigència establerta. S’eliminaran i/o modificaran a criteri dels tècnics de Medi Ambient.

Servei responsable

Prevenció d'incendis

Documentació