Normativa relacionada amb el Pla de serveis de prevenció d'incendis

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix, entre altres obligacions, que els nuclis de població, les urbanitzacions, les instal•lacions i les edificacions aïllades han d’assegurar una franja perimetral exterior de protecció d’almenys 25 metres.

 

A continuació trobareu la normativa vigent en relació amb la prevenció d’incendis en zones habitades:

 Servei responsable

Prevenció d'incendis