Inventari general de béns i drets, immobles i vehicles de la Diputació de Girona

Servei responsable

Patrimoni

Documentació

Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Categoria
NOM ANY CATEGORIA Descarregar
2018 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2019 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2019 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF
2020 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2018 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
2019 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
2020 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF
2021 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2021 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF
2020 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
2021 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
2022 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
2022 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats XLSX