Inventari general de béns i drets, immobles i vehicles de la Diputació de Girona

Servei responsable

Patrimoni i Expropiacions

Documentació

Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Categoria
NOM ANY CATEGORIA Descarregar
2014 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
2014 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2014 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF XLS
2015 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
2015 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2015 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF XLS
2016 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2016 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF
2016 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
2018 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2019 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2019 Patrimoni > Relació d edificis i finques, i lloc on s ubiquen PDF
2020 Patrimoni > Vehicles de propietat i arrendats PDF
2016 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF
2017 Patrimoni > Inventari general de béns i drets PDF