Vídeos i tríptics informatius de prevenció d'incendis en zones habitades

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic estableix, entre d'altres obligacions, que els nuclis de població, les urbanitzacions, les instal·lacions i les edificacions aïllades han d'assegurar una franja perimetral exterior de protecció d'almenys 25 metres.

 

 

El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d'incendis i consells d'autoprotecció en cas d'incendi forestal, per informar la població en relació amb aquest tema.

 

Podeu visualitzar i descarregar el vídeos en versió original i subtitulats al castellà, a l'anglès i al francès (Documentació adjunta).

 

 

Si no podeu veure correctament els vídeos cliqueu aquí per accedir a la llista de reproducció.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Accés al servei

Els vídeos es poden descarregar o visualitzar des del canal YouTube de la Diputació de Girona.

Terminis

Aquests vídeos no tenen una vigència establerta. S'eliminaran i/o modificaran a criteri dels tècnics de Medi Ambient.

Servei responsable

Prevenció d'incendis

Documentació