Divulgació de la llengua catalana

El Vet Aquí! és el butlletí lingüístic, de periodicitat mensual, editat pels Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona, per mitjà del qual es difonen, de manera amena, qüestions de llengua d’àmbits diversos (normativa, convencions gràfiques, models de documents administratius i protocol·laris, etc.).

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Accés al servei

Podeu accedir al Vet Aquí!, el butlletí lingüístic de la Diputació de Girona, mitjançant l’enllaç següent: www.ddgi.cat/llibreEstil/faces/vet_aqui


Si voleu rebre mensualment el Vet Aquí! al vostre correu electrònic, us hi podeu subscriure: www.ddgi.cat/llibreEstil.

Servei responsable

Serveis Lingüístics

Informació en línia

www.ddgi.cat/llibreEstil/faces/vet_aqui