Formació en l'àmbit de la llengua catalana

Els Serveis Lingüístics ofereixen els cursos i tallers següents:

 

Curs de llenguatge administratiu (60 h): 

Adreçat a persones que tinguin interès a aprofundir en els coneixements, tant teòrics com pràctics, que caracteritzen el llenguatge administratiu català.

 

Taller de redacció de documents administratius (15 h):

Adreçat a persones que tinguin interès a perfeccionar-se en el procés de redacció dels principals documents administratius. 

 

Taller de reforç d'ortografia (15 h):

Adreçat a persones que tinguin interès a repassar les normes ortogràfiques bàsiques de la llengua catalana.

 

Taller sobre les novetats de l'Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (15 h):

Adreçat a persones que tinguin interès a conèixer els principals canvis en relació amb la normativa ortogràfica de la llengua catalana, aprovats pel Ple de l'Institut d'Estudis Catalans l'octubre de 2016.

A qui s'adreça

Ens públics

Personal dels ens públics

Accés al servei

Podeu accedir al servei per mitjà del web formacio.ddgi.cat.

Terminis

El Curs de llenguatge administratiu, de 60 hores lectives, s'imparteix de setembre a desembre, i els tallers, de 15 hores, entre el setembre i el desembre.

 

Període de matriculació: de maig a setembre.

Normativa

Articles 37 i 38 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Més informació

Recursos Humans de la Diputació de Girona

Tel. 972 185 036

Servei responsable

Serveis Lingüístics

Documentació