Formació en l'àmbit de la llengua catalana

Els Serveis Lingüístics ofereixen els cursos i tallers següents:

 

Curs de llenguatge administratiu (60 h): 

Adreçat a persones que tinguin interès a aprofundir en els coneixements, tant teòrics com pràctics, que caracteritzen el llenguatge administratiu català.

 

Taller de redacció de documents administratius (15 h):

Adreçat a persones que tinguin interès a perfeccionar-se en el procés de redacció dels principals documents administratius. 


Taller de reforç d'ortografia (15 h):

Adreçat a persones que tinguin interès a repassar les normes ortogràfiques bàsiques de la llengua catalana.

 

Taller sobre les novetats de l'Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (15 h):

Adreçat a persones que tinguin interès a conèixer els principals canvis en relació amb la normativa ortogràfica de la llengua catalana, aprovats pel Ple de l'Institut d'Estudis Catalans l'octubre de 2016.

A qui s'adreça

Ens públics

Personal dels ens públics

Accés al servei

Podeu accedir al servei per mitjà del web http://www.ddgi.cat/AFCAP.

Terminis

El Curs de llenguatge administratiu, de 60 hores lectives, s'imparteix de setembre a desembre, i els tallers, de 15 hores, entre el setembre i el desembre.

 

Període de matriculació: de maig a setembre.

Normativa

Articles 37 i 38 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Més informació

Recursos Humans de la Diputació de Girona

Tel. 972 185 036

Departament responsable

Serveis Lingüístics

Documentació