Servei de formació AFEDAP (Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les Administracions Públiques)

La Diputació de Girona col·labora amb l'Associació Catalana de Municipis per promoure un Pla Agrupat de Formació Contínua, juntament amb els sindicats UGT i CCOO. La formació s'adreça al personal de les entitats locals adherides prèviament al Pla Agrupat, i està subvencionada pels fons AFEDAP (Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les Administracions Públiques).

A qui s'adreça

Ens públics

La formació s'adreça a personal funcionari o laboral de qualsevol de les administracions locals de la demarcació de Girona (ajuntaments, consells comarcals i la mateixa Diputació de Girona), sempre que aquestes administracions locals s'hagin adherit prèviament al Pla Agrupat, dins del termini fixat pels organitzadors de l'esmentat Pla.

Accés al servei

Les inscripcions dels empleats públics interessats a realitzar la formació s¿ha de fer mitjançant el web: formacio.ddgi.cat.

 

Addicionalment, també es pot trobar més informació sobre el Pla Agrupat de Formació Contínua al web: www.acm.cat/formacio/cursos/afcap.

Terminis

El pla de formació té caràcter anual, i s'inicia amb la convocatòria anual dels plans agrupats de formació contínua del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (Comissió General per a la Formació Contínua). La programació dels cursos de formació es fa habitualment entre els mesos de gener i maig, i es recullen les peticions de les entitats locals adherides.

 

Els cursos de formació es fan entre els mesos de juny i desembre.

Normativa

Servei responsable

Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans

Informació en línia

www.inap.es/promotores-formacion-aapp