Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona

El 9 d'abril de 2015 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona. El pacte segon del conveni especifica com una de les funcions de la Xarxa la funció cooperativa, i el cinquè, la creació d'una comissió tècnica formada per la direcció de cada museu membre, un tècnic de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, un tècnic de la Diputació de Girona  i la direcció del Servei d'Atenció als Museus (SAM).

A qui s'adreça

Ens públics

Museus públics i privats que formen part de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona.

Accés al servei

Per poder accedir a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona cal ser un museu inscrit en el Registre de Museus de Catalunya que pertanyi a la província de Girona. Els museus nacionals, d'interès nacional o participats per la Generalitat de Catalunya, poden ser membres, però no es podran beneficiar de les subvencions concedides mitjançant concurrència.

El procediment d'incorporació a la Xarxa es farà per adhesió a aquest conveni, mitjançant una declaració unilateral del museu interessat, d'acord amb el formulari que s'adjunta en l'Annex II. Aquesta declaració unilateral haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte cinquè del conveni.

Règim econòmic aplicable

Servei gratuït

Normativa

Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, signat el dia 9 d'abril de 2015.

Servei responsable

Cooperació Cultural

Documentació