Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial

La Diputació de Girona ha impulsat la formalització de la Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE), vivers d'empresa i espais de coworking per donar suport als ens locals públics que gestionen o tenen la titularitat d'un espai d'aquestes característiques. El suport es concreta en un protocol d'adhesió i interrelació, reunions tècniques, jornades de treball en xarxa per a emprenedors i empreses, formacions, difusió i el web www.ddgi.cat/xgeae

 

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Entitats públiques que siguin titulars de vivers d'empreses o en tinguin l'encàrrec de gestió. També entitats públiques que tenen espais de coworking.

Emprenedors/es i públic en general que cerquen informació per tal d'instal·lar-se en un viver d'empreses o espai de coworking, o que volen participar en alguna actuació formativa.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la documentació següent:

  • Acord de Ple que aprova la petició d'adhesió al servei.
  • Formulari de sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE).

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de presentar per via  telemàtica al registre general de la Diputació.

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

Nota: juntament amb la sol·licitud cal enviar acreditació de la titularitat o l'encàrrec de gestió de l'espai d'allotjament empresarial i el certificat de l'acord del Ple o equivalent.

 

Accés a la presentació telemàtica de sol·licituds per als ens locals

 

Normativa

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Informació en línia

www.ddgi.cat/xgeae

Documentació