Formació en Xarxa

El portal Formació en Xarxa aglutina l'oferta formativa per a la millora de l'ocupabilitat programada per les entitats de la demarcació de Girona.
Aquesta eina ha estat pensada per simplificar, agilitar i garantir la promoció i difusió de la oferta formativa de les entitats adherides al programa Formació en Xarxa. Amb aquesta finalitat, l'eina permet publicar l'oferta formativa al portal web central, així com també als espais web de cada entitat participant.

Els ciutadans, treballadors o aturats poden cercar l'oferta de formació per localitat, nom de l'acció formativa, família professional, destinatari o data d'inici. Així mateix, hi ha la possibilitat de subscriure-s'hi, guardar i imprimir el resultat de les cerques.

 

Portal de Formació en Xarxa

www.ddgi.cat/formacioenxarxa

Cost del servei

El servei és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Ajuntaments, consells comarcals, entitats delegades de promoció econòmica d'ajuntaments o consells comarcals, patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de presentar per via  telemàtica al registre general de la Diputació.

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

Accés a la presentació telemàtica de sol·licituds per als ens locals

Accés a la presentació telemàtica de sol·licituds per a entitats

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la documentació següent:

  • Acord de l'òrgan competent que aprova la petició d'adhesió al servei (decret d'Alcaldia, acord de Junta de Govern, acord de Ple o equivalent).
  • Formulari de sol·licitud per a les entitats.
  • Formulari d'actualització dels gestor del servei Formació en Xarxa.

Normativa

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació