Acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de la Diputació de Girona i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora, aprovat pel Ple de 15/05/2018 i modificat pel Ple de 16/10/2018

A qui s'adreça

Ens públics

Servei responsable

Control intern

Documentació