Cercador de Projectes amb finançament de la Unió Europea (2014-2020)

Eina per visualitzar els projectes amb finançament de la Unió Europea en els quals ha pres part una o diverses administracions o entitats de les comarques gironines durant el període de programació 2014-2020.

Aquesta plataforma recull els projectes amb finançament de la Unió Europea en els quals ha pres part una o diverses administracions o entitats de les comarques gironines durant el període de programació 2014-2020. Més enllà d'oferir dades sobre el que ha significat quant a aportació econòmica i mobilització de recursos, l'objectiu d'aquesta relació és facilitar la construcció de partenariats nous, per mitjà dels contactes previs, que possibilitin que les administracions i les entitats gironines es puguin presentar a més convocatòries de la Unió Europea.

Tot i que la relació és molt completa, no és exhaustiva, ja que l'ampli ventall de convocatòries, de formes de gestió (centralitzada, descentralitzada), d'autoritats responsables (agències i direccions generals de la Comissió Europea), d'autoritats creades ad hoc i de governs (estatals, regionals...) fa molt difícil obtenir tota la informació de cada convocatòria. En tot cas, el resultat aconseguit en representa un percentatge molt alt, i és una mostra significativa del que s'ha realitzat durant els darrers set anys a les comarques gironines.

Les dades s'organitzen en una fitxa per a cada projecte, i de cada un es fan públiques les dades bàsiques (el programa, la convocatòria, la relació de socis i la pàgina web del projecte, si n'hi ha). Són dades que proporcionen una primera informació a qualsevol persona interessada a veure els projectes que s'han dut a terme, la qual li permetrà, si hi vol aprofundir, entrar en contacte amb el projecte o amb els socis participants, així com presentar la seva proposta per tal de formar un consorci nou.

Al mateix temps, s'ha estructurat la informació amb vista a facilitar les cerques tant com sigui possible. Els tres camps de cerca són Temàtica, Programa i Països, i es poden utilitzar sols o combinats, de manera que hi hagi diverses opcions de cerca i no es perdi informació.

 

 

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Accés al servei

Cercador Projectes Europeus 2014-2020

Servei responsable

Servei de Programes Europeus