Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer

A partir de la Declaració de Ceret, de 27 de juliol de 2007, a la qual Ia Diputació de Girona es va adherir per mitjà de l’acord del Ple de 18 de desembre de 2007, la Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals han impulsat la constitució d’una agrupació europea de cooperació territorial (AECT) anomenada Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, que engloba, a més de les dues institucions impulsores, entitats locals d’ambdós territoris.

L’AECT té per objecte facilitar, desenvolupar i fomentar la cooperació transfronterera entre els seus membres amb la finalitat de reforçar la cohesió econòmica i social, així com el desenvolupament sostenible i ecològic del territori. Més concretament, té com a objectius específics:

  Projectar i planificar:
 • Crear un lloc de concertació i una plataforma d’intercanvis que permetin aplegar les energies dels diferents actors de l’espai català transfronterer.
 • Dissenyar una estratègia de desenvolupament compartida que permeti coordinar les planificacions sectorials.
 • Donar més visibilitat i projecció exterior al conjunt de l’espai català transfronterer, als actors que hi treballen i a les accions que porten a terme.
  Vertebrar i harmonitzar:
 • Configurar en el dia a dia una “conca” de vida, de treball i d’activitats comuna.
 • Superar de manera concreta les disparitats derivades del fet fronterer, mitjançant eines conjuntes.
  Actuar i promoure:
 • Portar a terme polítiques multitemàtiques coordinades en matèria de cooperació transfronterera de proximitat.

 

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Més informació

Eurodistricte de l'espai català transfronterer