Notícies

El Servei de Medi Ambient publica un catàleg de serveis mitjançant el qual ofereix suport administratiu i tècnic als ajuntaments

Foto : El Servei de Medi Ambient publica un catàleg de serveis mitjançant el qual ofereix suport administratiu i tècnic als

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ofereix suport en matèria de medi ambient als ajuntaments per tal d'impulsar solucions eficaces a les principals problemàtiques mediambientals del territori gironí i donar-hi suport.

Per això, ha publicat un catàleg, que en breu es farà arribar als ajuntaments, en què els informa dels serveis que ofereix i del tipus d'assistència: suport administratiu, suport tècnic, suport jurídic, planificació, execució, i redacció i direcció de treballs, segons les necessitats dels diferents municipis.

Des del Servei de Medi Ambient de la Diputació es dona suport en matèria de medi ambient mitjançant els plans de serveis següents:

 • Pla de Serveis d'Assistència per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica
 • Pla de Serveis d'Assistència en Matèria de Gestió Forestal i Prevenció d'Incendis
 • Pla de Serveis d'Assistència en Matèria de Conservació del Patrimoni Natural

En una publicació molt gràfica i de caràcter informatiu, el Servei de Medi Ambient parteix de les necessitats dels ajuntaments de la demarcació de Girona en matèria de medi ambient i els explica el suport que els ofereix en els deu temes següents:

 • El nou Pacte dels alcaldes per al clima i l'energia
 • Les comunitats energètiques intel·ligents
 • L'eficiència energètica de l'enllumenat públic
 • Les instal·lacions solars fotovoltaiques
 • La instal·lació de calderes de biomassa
 • El servei de recollida de residus porta a porta
 • La gestió forestal
 • La prevenció d'incendis
 • La formació en espècies invasores i en la gestió de fitosanitaris en zones verdes
 • La conservació d'espais naturals

Si un ajuntament es vol adherir al nou Pacte dels alcaldes per al clima i l'energia, des del Servei de Medi Ambient s'ofereix el suport administratiu i tècnic per redactar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) municipal i formalitzar l'adhesió.

Pel que fa a les comunitats energètiques intel·ligents, des del Servei es dona suport tècnic als municipis per impulsar-les. S'assessora en la redacció de memòries tècniques o altres documents similars per impulsar comunitats energètiques intel·ligents (smart energy communities) en l'àmbit local. L'ajuntament ha de sol·licitar l'assistència tècnica per mitjà del Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona. També s'orienta en la dinamització de les comunitats locals en la fase inicial d'impuls del projecte o bé en l'acompanyament als municipis per crear jurídicament la comunitat en la fase d'execució.

Des del Servei s'ajuda els ajuntaments des del punt de vista tècnic i jurídic per licitar el servei de gestió energètica integral de l'enllumenat públic amb estalvis garantits a fi de garantir l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior del municipi. Cinquanta-tres municipis ja han sol·licitat la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i han aconseguit un augment de l'estalvi energètic del 70 %

El nou Decret 244/2019, de 5 d'abril, permet diferents modalitats d'instal·lacions solars fotovoltaiques i el Servei de Medi Ambient dona suport tècnic i jurídic per impulsar-ne la instal·lació en edificis municipals. L'ajuntament ha de sol·licitar l'assistència tècnica i jurídica per mitjà del Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona.

D'altra banda, també es dona suport tècnic i jurídic per licitar la instal·lació de calderes de biomassa forestal, local i sostenible. Ara mateix, més de cent deu edificis municipals consumeixen biomassa forestal local i sostenible. Els serveis de Medi Ambient i de Contractació ajuden a redactar els plecs de clàusules tècniques i administratives i, si cal, formaran part de les meses de contractació. En cas que es vulgui, també es tramita la licitació des de la Diputació de Girona.

Pel que fa a la implantació del servei de recollida de residus porta a porta, des del Servei de Medi Ambient estudien el municipi i n'analitzaren el balanç econòmic i les necessitats organitzatives, així com els recursos necessaris per posar en marxa aquest sistema de recollida.

En aquest sentit, ofereixen un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per a la implantació de sistemes de recollida porta a porta, un estudi d'implantació d'una taxa d'escombraries basada en sistemes de pagament per generació i la redacció dels plecs de clàusules. Des dels serveis de Medi Ambient i de Contractació ajuden els ajuntaments a redactar els plecs de clàusules tècniques i administratives; participen en la mesa de contractació i elaboren informes de valoració de propostes.

Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen implantats sistemes porta a porta se situen en valors superiors al 60 %.

El 56 % de la superfície de les comarques gironines són boscos. Partint d'aquesta realitat, el Servei dona suport tècnic per millorar la producció de biomassa forestal amb l'objectiu d'avançar en la qualitat dels boscos i reduir el risc d'incendis forestals.

En aquest camp, la institució ajuda els ajuntaments en l'assistència tècnica per a la realització i l'execució de plans estratègics amb l'objectiu de dinamitzar la gestió forestal en l'àmbit local per a la millora del bosc, la reducció del risc d'incendis i l'adaptació al canvi climàtic. El pla identifica els boscos més vulnerables, descriu les actuacions prioritàries i defineix les accions que pot fer l'ajuntament, entre d'altres.

També ofereix suport i assistència per al compliment de les obligacions que determina la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals. Ho poden demanar els ajuntaments que tinguin una població inferior a vint mil habitants, mitjançant el Pla de Serveis d'Assistència en Matèria de Gestió Forestal i Prevenció d'Incendis de la Diputació de Girona.

Per millorar la gestió de flora exòtica invasora al municipi, tots els ajuntaments i consorcis gestors d'espais d'interès natural poden sol·licitar la coordinació de sessions formatives en gestió de flora, per mitjà del Pla de Serveis d'Assistència en Matèria de Conservació del Patrimoni Natural.

S'ofereix formació per al control o l'erradicació de flora exòtica invasora a tècnics i brigades d'ajuntaments i de consorcis gestors d'espais d'interès natural, i formació per a usos alternatius a l'aplicació de productes fitosanitaris en l'àmbit municipal.

Finalment, els ajuntaments que tinguin una població inferior a vint mil habitants poden sol·licitar l'assistència tècnica per a la conservació d'espais naturals, mitjançant el Pla de Serveis d'Assistència en Matèria de Conservació del Patrimoni Natural.

La diputada delegada de Medi Ambient, Anna Barnadas, constata que aquesta pandèmia global «ha posat de manifest la importància de viure en un entorn saludable, ja que el nombre de víctimes ha crescut en zones on la contaminació ambiental era superior. Per això, superar la crisi sanitària, econòmica i social ha de ser possible gràcies a la consciència i l'acció ambientals. No podem deslligar el medi ambient de cap dels estats de benestar que formen part de la vida al segle XXI».

«Els eixos ambientals, la contaminació ambiental, les energies renovables, els espais verds, la prevenció dels incendis i la preservació de la biodiversitat són claus per a la resiliència a la pandèmia que ens afecta i a les que, segons expliquen els científics, patirem en el futur», diu la diputada.

Anna Barnadas assenyala també que «els plans de serveis han de ser essencials per als nostres ajuntaments, sobretot per als municipis més petits, on els equips tècnics són reduïts i que moltes vegades no compten amb cap suport tècnic en l'ampli camp del medi ambient. Per això, aquest pla de serveis posa a la seva disposició els nostres equips tècnics, preparats i especialitzats en diverses matèries, per poder planificar l'acció ambiental del municipi en tots aquells aspectes que calguin. El fet de poder estudiar i planificar les accions és clau per demanar després les línies de subvenció que la Diputació posa cada any a disposició dels municipis».

Per a la diputada, «la gestió ambiental en l'àmbit municipal transforma els municipis en espais amb una qualitat de vida que ha de ser l'objectiu de qualsevol administració. Des de la prevenció d'incendis forestals, que amb el canvi climàtic seran una amenaça més freqüent, fins a la utilització d'energies renovables, que abaixen les emissions de gasos a l'atmosfera, o la recollida de residus amb eficiència i alts nivells de triatge, i la preservació d'espais verds, que ajuden a millorar la biodiversitat oferint als veïns espais de lleure i per a la pràctica de l'esport, aquests plans de servei que posem a disposició d'alcaldesses i alcaldes de la nostra demarcació esperem que siguin una eina útil per a l'acció ambiental planificada i sota criteris experts».

Podeu consultar la llista dels plans de serveis i les accions que es poden desenvolupar a l'enllaç següent:

http://www.ddgi.cat/web/servei/5666/serveis-de-medi-ambient-de-la-diputacio-de-girona

Aquest catàleg s'enviarà als 221 municipis de la demarcació per tal de fer front als reptes actuals derivats de la crisi econòmica de la COVID-19.