Notícies

ENERINVEST celebra una trobada per promoure i finançar projectes sostenibles

Foto : ENERINVEST celebra una trobada per promoure i finançar projectes sostenibles

El projecte ENERINVEST, en el qual participa la Diputació de Girona, ha celebrat una trobada a la Diputació de Huelva, amb el títol “Oportunidades para la financiación de proyectos de energía sostenible”. La jornada ha tingut com a objectiu intercanviar informació, experiències d'èxit i punts de vista sobre les diferents alternatives presents i futures a l'hora de promoure i finançar projectes d'energia sostenible. La trobada, dirigida als grups d'interès relacionats i involucrats en el disseny, desenvolupament i execució de projectes d'energia sostenible, tant públics com privats, ha tractat -entre d’altres- sobre el finançament d’inversions en plantes fotovoltaiques i eòliques mitjançant la cooperativa d’energia renovable Som Energia.

La jornada, a la qual ha assistit més d’una quarantena de persones, s’ha dividit en tres parts: una primera, consistent en presentacions dinàmiques sobre casos d’èxit representatius de projectes d’energia sostenible; una segona, amb activitats grupals en què els assistents es van dividir en taules rodones per dialogar sobre diferents tipus de finançament per a projectes d’energies sostenibles i renovables, i finalment, la posada en comú de les conclusions assolides en les activitats de debat.

Lluís Costabella, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, ha destacat durant la celebració de la jornada la importància de treballar per aconseguir condicions financeres que afavoreixin i propiciïn projectes d’energia sostenible.

Aquesta és la segona jornada que ENERINVEST organitza amb l’objectiu de promoure i finançar projectes sostenibles. La primera va tenir lloc a Barcelona.

Sobre el projecte ENERINVEST

El projecte ENERINVEST és una plataforma nacional d’informació, trobada i diàleg entre els principals actors del sector, que s’encarrega del finançament de projectes d’energia sostenible. Té com a objectiu aportar solucions tècniques, legals i financeres als projectes d’eficiència energètica i energies renovables, promoguts tant des del sector públic com des del sector privat.

ENERINVEST és un consorci d’entitats format per diferents associacions i organitzacions relacionades amb la promoció de projectes sostenibles; entre aquestes entitats es troba la Diputació de Girona.