Notícies

Pla per ajudar els municipis petits en matèria d'expropiacions

Foto : Pla per ajudar els municipis petits en matèria d'expropiacions

Davant la complexitat i especialització que requereix la gestió expropiatòria, el Ple de la Diputació de Girona ha aprovat avui per unanimitat posar la seva secció d'Expropiacions al servei dels ens locals gironins per tal que obtinguin assessorament i assistència administrativa i jurídica en la tramitació i execució dels expedients.

Aquest ajut als ajuntament es concreta en els apartats següents:

 

  • Assessorament tècnic i jurídic del procediment d'expropiació forçosa
  • Gestió i tramitació del procediment
  • Gestió i tramitació de les assistències tècniques
  • Assistència, mediació i gestió en les cessions i compravendes de terrenys
  • Assistència cadastral en el procediment
  • Registres públics en relació amb el procediment

 

Es podran beneficiar d'aquest pla els ajuntaments gironins amb una població inferior als 10.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades i mancomunitats amb població inferior als 10.000 habitants.

Ampliació del Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència Energètica i les Energies  Renovables i per a la Promoció de la Biomassa Forestal

El Ple també ha aprovat per unanimitat ampliar el servei d'assistència tècnica als municipis afegint dos serveis nous al pla de serveis per al foment de l'eficiència, l'estalvi energètic i la promoció de la biomassa forestal i altres energies renovables a les comarques gironines. Així, a partir d'ara, també s'oferirà als municipis assessorament financer per a inversions de projectes d'eficiència energètica i d'energies renovables i la publicació de dades de consum energètic municipal en format obert.

El Pla de Serveis s'emmarca en el programa «Beenergi» (Bundling sustainable energy investments for Girona's municipalities), que ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», d'investigació i innovació. En data d'avui més de 70 municipis ja han sol·licitat aquest pla de serveis.

Moció amb relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

El Ple ha aprovat una moció que exposa que la sentència de data 11 de maig del 2017 del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107,2 a i 110.4 del text refós de la Llei reguladores de les hisendes locals pot implicar que els ajuntaments hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l'IIVTNU. Davant d'aquesta circumstància, la moció demana, entre d'altres, instar l'Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte llei de modificació del text refós de la Llei reguladores de les hisendes locals que situï el marc jurídic de l'impost en els termes establerts a la sentència del Tribunal Constitucional. Així mateix la moció també insta l'Estat a incloure en la Llei de pressupostos generals del 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l'IIVTNU. La moció ha estat presentada per Independents de la Selva (IdS) i ha tingut els vots favorables de tots els grups polítics representats al Ple.

Moció per a la cooperació de la Diputació amb municipis en processos d'internalització de prestació de serveis i activitats locals

El Ple també ha aprovat una moció de rebuig als pressupostos generals de l'Estat ja que els considera basats en l'austeritat, la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per dur a terme municipalitzacions dels serveis públics. La moció manifesta l'oposició a la llei Montoro i a la «constant agressió contra l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar-les en clau espanyola». Així mateix el text persisteix a articular des de la Diputació de Girona, preservant en tot moment l'autonomia local, fórmules per donar cobertura tècnica, jurídica, econòmica i d'altres que s'escaiguin a aquells ajuntaments que vulguin endegar processos de remunicipalització dels serveis públics i així ho sol·licitin. La moció ha estat presentada per la CUP i ha tingut els vots favorables de tots els grups polítics representats al Ple.

Moció de rebuig a la línia elèctrica d'alta tensió Juià- La Farga 3

La Diputació també ha aprovat avui una moció de rebuig a la línia elèctrica d'alta tensió Juià- La Farga 3. La moció dona suport al rebuig i l'oposició dels ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià de Ter, a la construcció de la línia elèctrica d'alta tensió Juià - La Farga 3, així com ple suport a les al·legacions presentades pels ajuntaments i altres entitats de la zona afectada per la línia. També dona suport a les activitats de la Plataforma Salvem la Llera del Ter i en concret a la seva recollida de signatures contra la línia d'alta tensió. Així mateix, la moció també demana al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que es posicioni inequívocament en contra de la imposició d'aquest projecte i doni suport a les reivindicacions dels municipis afectats. La moció ha estat presentada per la CUP i ha tingut els vots favorables de tots els grups polítics representats al Ple.