Notícies

Cloenda del projecte «GO Interfaz», que ha permès abordar les situacions de risc en la interfície urbano-forestal

Foto : Cloenda del projecte «GO Interfaz», que ha permès abordar les situacions de risc en la interfície urbano-forestal

La Diputació de Girona ha estat un dels socis d'aquesta iniciativa, en la qual durant dos anys han col·laborat institucions públiques i entitats

La prevenció i la gestió dels riscos associats a la interfície urbano-forestal és un dels aspectes que més preocupen en l'actualitat. Per aquest motiu, s'ha impulsat el projecte «GO Interfaz», per abordar les situacions d'inseguretat i perill que pateixen els habitants del medi rural, especialment pels incendis forestals, atacs de plagues i danys com a conseqüència de fenòmens meteorològics.

La Diputació de Girona, a través del servei de Medi Ambient, ha estat un dels socis d'aquesta iniciativa, que ha comptat amb la implicació d'altres administracions públiques i entitats, com la Fundació Pau Costa, la Fundación Cesefor, Tecnosylva, Aeromedia i Seaga. Els treballs del grup operatiu han durat dos anys. 

El punt de partida compartit ha estat assolir un aprofitament sostenible d'aquestes zones: identificació de riscos, control de la continuïtat del combustible, creació o conservació de pastures i generació d'àrees tallafocs al costat de les poblacions rurals, tot mantenint els paisatges naturals i conservant-ne el patrimoni natural. 

Els resultats obtinguts, explicats en una jornada de tancament a Lleó, han estat molt satisfactoris. En aquest sentit, s'han presentat els models de simulació climàtica que permeten preveure l'evolució d'espècies mitjançant models d'absència i presència; la simulació d'incendis en zones externes a la interfície urbano-forestal i la seva afectació a les zones urbanes; la utilització de dades LiDAR _tecnologia òptica de teledetecció que mesura la distància des d'un punt emissor a qualsevol objecte o superfície mitjançant l'ús d'un làser_ per classificar el combustible disponible a les masses forestals; la creació d'una aplicació web per a la realització dels plans d'autoprotecció, i una eina per avaluar l'impacte del bestiar com a model de gestió de la interfície forestal.

A més, s'ha donat a conèixer una proposta que consisteix a establir la introducció del bestiar com a model de pagament per a serveis ecosistèmics, combinat amb altres models alternatius de gestió del combustible. Aquesta proposta es basa en la idea que el bestiar pot ser una eina eficaç per gestionar la vegetació i reduir el risc d'incendis en aquests espais, al mateix temps que proporciona un servei ecosistèmic clau.  

En definitiva, el projecte «GO Interfaz» posa en relleu el fet que la combinació de models de simulació climàtica, la caracterització dels models de combustible, la tecnologia web i l'ús del ramat com a model de gestió és eficaç per prevenir i gestionar les situacions de risc en el medi rural, més desprotegit que abans pel seu abandonament progressiu.