Notícies

La Diputació de Girona i el Govern donen suport a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de la demarcació

Foto : Autoria: Fundació SerGi

D'acord amb un conveni signat entre l'ens supramunicipal i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, aquestes entitats rebran un mínim de 1.200 euros per cada habitatge que gestionin

El secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra; el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, han signat un conveni per donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social.

Mitjançant la formalització d'aquest conveni, la Diputació de Girona es compromet a atorgar una subvenció econòmica a favor de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per un import total de 75.000 euros per a l'exercici 2020. L'Agència trametrà aquesta aportació a les 17 entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de la demarcació de Girona, que gestionen 187 habitatges. L'aportació mínima per habitatge és de 1.200 euros.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya desenvolupa i manté la Xarxa d'Habitatges d'Inserció i dona suport econòmic a les entitats que gestionen habitatges tutelats per a col·lectius en risc d'exclusió.

La Xarxa s'adreça a les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat atendre la necessitat d'habitatge de persones en situació de risc d'exclusió i que necessiten una tutela o un seguiment especial. També poden sol·licitar aquests ajuts els serveis socials municipals que gestionen directament habitatges tutelats.